Lidmaatschap

Heb je zin bij ons te komen zingen? Je bent van harte welkom op onze repetitieavond. Ben je van plan te komen, stuur dan een mailtje naar info@berkoperpopkoor.nl.  We laten je dan weten of de repetitie doorgaat en zorgen dat er bladmuziek voor je klaar ligt. Voordat je lid wordt, zing je eerst een paar repetities mee. Deze proefperiode sluit je af door alleen te zingen voor dirigent en bestuur, waarna gezamenlijk wordt besloten of je lid wordt.

De contributie van het Berkoper Popkoor is € 20,00 per maand. Deze wordt via een automatische incasso geïnd.                                                                                 Het bankrekeningnummer is NL03RABO 0310 2407 27 t.a.v. Berkoper Popkoor, Oldeberkoop.

Repetities

De repetities vinden plaats op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in MFA MeJander, Willinge Prinsstraat 24 te Oldeberkoop.

Huishoudelijk Regelement

Het Berkoper Popkoor heeft naast de statuten een huishoudelijk reglement. In het huishoudelijk reglement staan de dagelijkse zaken rondom het koor. Ieder lid krijgt bij aanmelding een exemplaar uitgereikt.

Lees hier ons huishoudelijk reglement: https://admin.berkoperpopkoor.nl/files/huisregels.pdf