Lidmaatschap

Het lidmaatschap van het Berkoper Popkoor kost € 16,00 per maand. Leden wordt verzocht hun contributie via automatische overboeking te voldoen op bankrekeningnummer NL03 RABO 0310 2407 27 t.n.v. Berkoper Popkoor, Oldeberkoop.

Het Berkoper Popkoor hanteert een selectief toelatingsbeleid. Indien je belangstelling hebt om bij ons te komen zingen verzoeken wij je vooraf telefonisch of per email contact met ons op te nemen. Samen kunnen we dan kijken wat de mogelijkheden zijn. Om organisatorische redenen verzoeken wij je om niet onaangekondigd een repetitie te bezoeken.

Repetities

De repetities vinden plaats op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in MFA Mejander, Willinge Prinsstraat 24 te Oldeberkoop.

Huishoudelijk Regelement

Het Berkoper Popkoor hanteert naast de statuten een huishoudelijk reglement. In het huishoudelijk reglement staan de meeste dagelijkse zaken rondom het lidmaatschap genoemd. Ieder lid krijgt bij aanmelding een exemplaar uitgereikt.

Lees ons Huishoudelijk Reglement om kennis te nemen van onze 'huisregeltjes': https://admin.berkoperpopkoor.nl/files/huisregels.pdf