Na 6 maanden niet gezongen te hebben zijn we op 3 september 2020 weer gestart!

Een wat onwennige repetitie op 1,5 meter uit elkaar. Maar wel weer heerlijk om elkaar te ontmoeten en samen te zingen.

Onze dirigent heeft de Coronatijd benut om nieuwe arrangementen voor ons te schrijven. Enthousiast zijn we dan ook begonnen aan het instuderen van een nieuw lied; “Love is All” En het klonk meteen al veelbelovend.